Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2019


Protokoll

Fört vid Årsmöte med                                                                                                                                                         Tibro Idrottshistoriska sällskap                                                                                                                                                 Den 7 mars  2019 i Blåbandslokalen

§ 1 Mötets öppnande.

-          Mötet öppnades av Sällskapets ordförande Sven Andersson som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§ 2 Parentation

-          En parentation hölls med en tyst minut för att hedra de medlemmar som gått bort under året.

§ 3 Medlemsantal

-           Inga nya medlemmar rapporterades. Medlemsantalet vid årsmötet är nu ca 160 st.

§ 4 Val av ordförande för årsmötet

-          Till ordförande för årsmötet valdes Jan Strålman.

§ 5 Val av sekreterare för årsmötet

-          Till sekreterare för årsmötet valdes Arne Jörgensen.

§ 6  Val av justeringsmän att justera årsmötesprotokollet

-          Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Bengt Heimersson och Weiko Wahlros

§ 7 Fråga om stadgeenlig kallelse till årsmötet

-          På fråga om stadgeenlig kallelse skett till årsmötet så godkändes denna vilken skett i SLA     i WIHS-tidningen, på TIHS s hemsida samt genom personliga brev till alla medlemmar.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

-          Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 fanns tillgänglig och föredrogs kortfattat av mötets ordförande.

§ 9 Styrelsens ekonomiska redovisning

-          Den ekonomiska redovisningen fanns tillgänglig och föredrogs kortfattat av sällskapets kassör Jan Lindberg.

§ 10 Revisorernas redovisning

-          Revisorernas redovisning upplästes av Rolf Karlsson vilka yrkade på ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

§ 11 Ansvarsfrihet för 2018 års styrelse

-          Den avgående styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 12 Årsavgift för 2020

-          Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om förhöjd årsavgift med 25 kr f o m år 2020 till att då bli 150 kr/medlem. Sven Andersson informerade om bakgrunden till förslaget som ligger i en motsvarande förhöjd avgift/medlem som TIHS nu får betala till Västergötlands Idrottshistoriska Sällskap, WIHS.

§ 13 Val av ordförande för sällskapet 2019

-          Till ordförande för sällskapet på 1 år omvaldes Sven Andersson.

§ 14 Val av styrelse för 2019

-          Till styrelsemedlemmar på två år omvaldes Christer Carnegren, Håkan Larsson och Arne Jörgensen.

-           Kvar i styrelsen för ytterligare ett år är Jan Lindberg, Kenneth Danåker och Bo Lundmark.

§ 15 Val av styrelsesuppleanter för 2019

-          Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes, Inger Jalmelin, Ove Emanuelsson och Kent Lindberg.

§ 16 Val av revisor och suppleant för 2019

-          Till revisorer och suppleant omvaldes Rolf Karlsson och Olle ”Tuba” Larsson samt suppleant till dessa omval av Rolf Tjäder.

§ 17 Valberedning för 2020

-          Till valberedning för ett år omvaldes Jan-Olof Johansson och Jan-Olof Ahlander.

§ 18 Övriga frågor

-          Sven Andersson informerade om det kommande vårmötet med Tibro Motorklubbs ordförande Eva Axelsson den 2 maj 2019 då hon kommer berätta om TMKs dåtid, nutid och framtid då alla medlemmar hälsas välkomna.

§ 19 Avslut av årsmötet

Mötets ordförande tackade för visat intresse och lämnade över klubban till sällskapets ordförande, Sven Andersson som tackade presidiet och närvarande medlemmar för kvällens arbete.

 

Enligt traditionerna avslutades samlingen med 35 deltagande medlemmar med kaffe och semla varefter en bandinspelning med Ville Strand och tillhörande bildspel avnjöts.

 

Tibro 2019-03-07

 

 

…………………………………………………………….                                             ……………………………………………………..                        

Jan Strålman     mötets ordförande                                                       Arne Jörgensen    mötets sekreterare

 

……………………………………………………………..                                             ……………………………………………………………

Bengt Heimersson  justeringsman                                                        Weiko Wahlros     justeringsman

Uppdaterad: 18 MAR 2019 11:42 Skribent: Jan-olof Ahlander
Epost: This is a mailto link
 

Besök på sidan sedan 170907

Postadress:
Tibro Idrottshistoriska Sällskap
Jan Lindberg, Industrigatan 4 E
543 31 Tibro

Kontakt:
Tel: +4650412678
E-post: [saknas] Information

Se all info